Детска градина с 300 места, г. Салехард, Русия

  • 1477
ДЕТСКА ГРАДИНА С 300 МЕСТА, в кв.Б.Кнунянца, г. Салехард, Русия, монолитна стоманобетонна рамкова конструкция, фундирана на забивни пилоти с висок ростверк, РЗП 9100кв.м
Share this Post