Детска градина с 300 места, в кв.49, г.Салехард, Русия

  • 2045
ДЕТСКА ГРАДИНА С 300 МЕСТА, в кв.49, г. Салехард, Русия, монолитна стоманобетонна рамкова конструкция, фундирана на забивни пилоти с висок ростверк, РЗП 9100кв.м
Share this Post