Детска градина с 300 места, в г.Тазовски, Русия

  • 1425
ДЕТСКА ГРАДИНА С 300 МЕСТА, в г.Тазовски, Русия, монолитна стоманобетонна рамкова конструкция, фундирана на забивни пилоти с висок ростверк, РЗП 9100кв.м
Share this Post