ПРОЕКТИРАНЕ УКРЕПВАНЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ИЗКОПИ

Жилищна сграда с подземен паркинг и гаражи кв.Овча Купел, УПИ III-1254,755, кв.45, гр.София. Укрепване на строителния изкоп – берлинска стена с височина около 4.70м.
ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ УПИ III-1184 (ПИ 68134.1603.1184), кв. 5, м. “Дървеница”, р-н Студентски, гр. София. Укрепване на строителния изкоп – берлинска стена с височина около 3.80м.
 
Укрепване на строителен изкоп – берлинска стена с височина 4.00м, Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи м.„Хр.Смирненски – Слатина“, гр.София, СО – р-н „Слатина“, ул. „Владово“

Share this Page