ПРОЕКТИ


2004г.

– ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, ГР.СОФИЯ, КВ. БОЯНА, УПИ ХХII-313, 461В, КВ.№ 31
– ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА В УПИ ХХ-313А, КВ. №31,КВ. “БОЯНА”, ГР.СОФИЯ

– ВИЛНО СЕЛИЩЕ “СВ. ГЕОРГИ”, УПИ №171, КВ.17, К.К-С БОРОВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ


2005г.

-ВИЛНА СГРАДА №1, НАХОДЯЩА СЕ В НПИ №001085 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. “СВ. ВЛАС”, М. “ЮРТА”, ОБЩ. НЕСЕБЪР, БУРГАСКА ОБЛАСТ
-ВИЛНА СГРАДА №2, НАХОДЯЩА СЕ В НПИ №001085 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. “СВ. ВЛАС”, М. “ЮРТА”, ОБЩ. НЕСЕБЪР, БУРГАСКА ОБЛАСТ


2006г.

-ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ V-489 КВ .22 ПО ПЛАНА НА С . ПРОЛЕША ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ


2007г.

-КОМПЛЕКС “ЖИВАТА ВОДА” ВАРНА,кв.ВИНИЦА,кв. 2,масив 29,УПИ XXIV-29007,29021
ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР “СТАД” С КАФЕ-БЪРЗА ЗАКУСКА, МАГАЗИНИ, СКЛАДОВЕ, ОФИСИ И ПАРКИНГ ПИ № 15011900 , м.Ливадето, с. Кривина
-АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС  – ПИ 61813.448.35, м.Изворо, гр. Разлог
-АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС  – ПИ 61813.457.30   м.Църнако, гр. Разлог
-АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС – ПИ № 519024, М. КУКУРЕВО, ГР. РАЗЛОГ
-АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС – ПИ 61813.456.3, м. Изворите, з-ще гр. Разлог
-АПАРТАМЕНТЕН КОМПЛЕКС” ПИ 61813.457.440, м. Църнако, гр. Разлог


2008г.

-РАЗШИРЕНИЕ НА СКЛАДОВА БАЗА БИОМЕТ Имот № 024058 м. Балабанца, гр. Севлиево
-Извършване на допълнителни видове строително-монтажни работи, необходими за цялостното изграждане на спортно-атракционен комплекс ж.к. Младост IV, гр. Варна” УПИ Х -233,234, кв.9 – Скуош център


2009г.

-Еднофамилна жилищна сграда в УПИ Х -745, кв. 61 по плана на село Негован, общ. Столична, р-н Нови Искър
-ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ   No ІIІ – 173, кв. 105a, с.Лозен


2011г.

-СКЛАД ЗА МЕТАЛИ В УПИ- XV КВ.2 ПО ПЛАНА   НА СТОПАНСКИ ДВОР ГР. КОСТЕНЕЦ
-Проект за офис с шоурум и обслужващи помещения в УПИ V-1175, кв. 117, м.Витоша – ВЕЦ Симеоново”, р-н Лозенец, гр. София
-ПУНКТ ЗА ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД И СЕРВИЗ, УПИ XIX-508.491, кв.15, СИЗ-VII част, гр. ПЛОВДИВ
-СКЛАД ЗА ХАРТИЯ (КИЖУ) В ПИ НОМЕР 089005 М.ПОЛЕТО – СТОПАНСКИ ДВОР, ГР.КОСТЕНЕЦ, ОБЩ.КОСТЕНЕЦ


2012г.

-ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА УПИ XIX – 332, квартал 45, село Лозен, район Панчарево
-Сграда със смесено предназначение – автосалони, автосервиз, офиси, складове, бистро, кафетерия и помещения за сграден трафопост и РУ в УПИ III, кв.88, м.”Горубляне”, р-н Младост, гр.София – ПРОМЯНА по чл.154 от ЗУТ
-ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, УПИ VII-2057, в.147, м.“В.з. Драгалевци-Стадиона”,р-н Витоша, гр.София


2013г.

-Жилищна сграда в УПИ VIII-543, кв. 58, с.Червен, общ. Асеновград обл. Пловдив


2014г.

-Детский сад на 300 мест в п.Тазовский, ЯНАО, Российская Федерация
-Детский сад на 300 мест в 49 квартале, г.Салехард, ЯНАО, Российская Федерация
-Детский сад на 300 мест в микрорайоне Б.Кнунянца, г.Салехард, ЯНАО, Российская Федерация
-Жилищна сграда с магазини, ателиета и подз. паркинг кв.39в,УПИ X-20, м.”ГГЦ – зона В-17″, р-н “Сердика” СО, гр.София – временно укрепване на строителния изкоп


2015г.

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ в УПИ IV-1717, 1718, 1719 кв. 113, м. “Витоша -ВЕЦ Симеоново”, Р-н “Лозенец”, гр. София
Жилищна сграда с гаражи в УПИ IV-1402, кв.70, м. Кръстова вада
Проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХХII-695,кв.39 ,м.кв.Филиповци,гр.София,р-н Люлин
-ЖИЛИЩНА СГРАДА С ОФИСИ И АТЕЛИЕТА в УПИ VIII-9, кв.335, м. Буката, р-н Триадица, гр. София
-ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО В УПИ V – 176005, ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И МАНДРА, М. ДЕРВИШКИТЕ, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЯХОВО
-ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО В УПИ X-00136, ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КВ.64, М.КУРИЯТА, ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН
-ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО В ПИ 000812, ЗА МАНДРА, ПО ПАРЦЕЛАРНИЯ ПЛАН НА ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СЕННИК, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
-Жилищна сграда в УПИ IX-116 кв.4, с. Панчарево, местност “Детски град”
-ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КРАВЕ МЛЯКО, ОСТРОВ ПЕРСИН, ГР. БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
-Складова база за производство на лед на кубчета м.”Бивш стопански двор-кв.Бенковски-Складова зона Биримирци “, кв. 5, УПИ I-102,( ПИ 68134.503.2218), Район”Сердика”, гр. София


2016г.

ЯПОНСКИ ПОВИЛИОН – КЛАСНА СТАЯ НА ОТКРИТО ЯПОНСКА ГРАДИНА, С. ЧАВДАР
ЖИЛ. СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ, ПИ III-1184 (ПИ 68134.1603.1184), кв. 5, м. “Дървеница”, р-н Студентски, СО
Изграждане на контролно пропускателен пункт (КПП) на главен портал ФШИ Своге
ПРОИЗВОДСТВЕНА  И СКЛАДОВА СГРАДИ в УПИ VІII, кв. 8 по плана на СПЗ, гр. Монтана
ЖИЛИЩНА СГРАДА – РЕКОНСТРУКЦИЯ И УКРЕПВАНЕ м.в.з. Горна Баня, УПИ IX – 325, кв.48
ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА СЪС СОНДАЖ И ИЗГРЕБНА ЯМА В ПИ 55419.6704.692, м. “В.з Градище”, р-н “Панчарево”, с. Панчарево
Лека метална конструкция с покрив над рампа багажно “Заминаване”, Терминал 2 на Летище София


2017г.

Пристройка и реконструкция на административна сграда в УПИ I-50 за Районно Управление на Горите, кв. 171 по плана на гр.Кърджали, област Кърджали
Укрепване, надстройка и преустройство на жилищна сграда; м.в.з.”Горна баня” УПИ IX- 853, кв.32 (ПИ 68134.4330.853)
Вилна сграда УПИ III – 352, кв. 35А, в.з. “Ярема”, общ. Самоков, обл. Софийска
Многофамилни жилищни сгради с подземен паркинг и гаражи м.Овча Купел,  УПИ III-1254,755, кв.45
УКРЕПВАНЕ НА ПЪТ И ПЛОЩАДКА НА ОРУ 110 kV В П/СТ ПЛЕВЕН ИЗТОК В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 56722.667.223 ПО КККР НА ГРАД ПЛЕВЕН, ОБЩИНА ПЛЕВЕН


 

Share this Page