КОЛИЧЕСТВЕНИ СМЕТКИ И ОСТОЙНОСТЯВАНЕ

ИЗГОТВЯНЕ НА КОЛЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ – инж. Пенка Евтимова

 1. Изготвяне на количествени сметки към проекти за сгради и съоръжениян по част:
  – Архитектура
  – Конструкции
  – Вертикална планировка
 2. Изготвяне на бюджетни оферти за строителство на етап идеен проект – за различни варианти (например със или без сутерен, със шлицови стени или с пилоти и тн..)
 3. Изготвяне на сметна документация за организиране на търгове за строителство
 4. Изготвяне на подробна количествена и количествено-стойностна сметка на всички СМР, необходими за изпълнението на сгради и съоръжения подходящи за :
  – организиране на търгове за строителство
  – кандидатстване по европейски програми
  – кандидатстване за обществени поръчки
  – кандидатстване на частни търгове
 5. Проверка на количества за Актове към Възложител и Подизпълнител
 6. Спесификации на Стоманени конструкции
 7. Спесификации на Дограма
 8. Спесификации на Материали по интериорни проекти
ОБЕКТИ от професионалната ми практика като част от екипа на строителни фирми и като специалист ПТО на свободна практика:
 • България Мол ,бул.България -Смесен многофункционален развлекателен център с вградени трафопостове, кв.1, м. «Манастирски ливади» – Изток, УПИ І-339,436,674
 • Ремонт на УАСГ-блок 11-Западно крило (Ректорат) и ЦНИЛХИ, ул. Христо Смирненски, гр. София
 • Комплекс от жилищни сгради в УПИ VII , кв 5, местност „Погребите“ , 1-ва част, р-н „Лозенец“- София Ленд Резидънс
 • Промяна по време на строителство – вътрешно преустройство на офиси в „България  Мол Тауър- Кула А“- етажи от 4 до 17
 • Офис сгради 1,2,3,4 и подземнен паркинг Хермес парк (The Mall), бул. Цариградско шосе
 • Хотелски комплекс “Бяла ела”,  гр.Разлог
 • Икеа София- ул.Околовръстен път София
 • ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ГАРАЖ в УПИ IV-1717, 1718, 1719 кв. 113, м. “Витоша -ВЕЦ Симеоново”, Р-н “Лозенец”, гр. София
 • Проект за еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХХII-695,кв.39 ,м.кв.Филиповци,гр.София,р-н Люлин
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО В УПИ V – 176005, ЗА  ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ И МАНДРА, ПО ПАРЦЕЛАРНИЯ ПЛАН НА  СТОПАНСКИ ДВОР, М. ДЕРВИШКИТЕ, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ЛЯХОВО
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО В УПИ X-00136, ЗА  ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ, КВ.64, М.КУРИЯТА, ЗЕМЛИЩЕ НА  СЕЛО ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА АВРЕН
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЛЯКО В ПИ 000812, ЗА МАНДРА, ПО ПАРЦЕЛАРНИЯ ПЛАН НА ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО СЕННИК, ОБЩИНА СЕВЛИЕВО – СТОПАНСКИ ДВОР
 • ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА КРАВЕ МЛЯКО, В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 03366.2.78, ОСТРОВ ПЕРСИН, С НАЧИН НА ТРАЙНОПОЛЗВАНЕ “ЗА ЖИВОТНОВЪДЕН КОМПЛЕКС”, ПО КККР НА ГР. БЕЛЕНЕ,ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
 • Складова база за производство на лед на кубчета м.”Бивш стопански двор-кв.Бенковски-Складова зона Биримирци “, кв. 5, УПИ I-102,( ПИ 68134.503.2218), Район”Сердика”, гр. София
Share this Page