ДЕЙНОСТ

  „ДЕЛТАПРОЕКТ – КОНСТРУКЦИИ ОТ СТОМАНА И БЕТОН“ ЕООД е фирма с основна дейност- проектиране на сгради и съоръжения. Водеща цел пред екипа е предоставяне на качествени проектантски услуги,
гарантиращи дълготрайност, рационалност и икономичност на носещата конструкция. Проектните решения са съобразени със заданието на инвеститора, действащите нормативни уредби и съвременните тенден-
ции в областта на строителното проектиране.
  Основна дейност на фирмата е проеткиране на стоманобетонни, стоманени и дървени конструкции за сгради и промишлени съоръжения, подпорни съоръжения, укрепване на дълбоки изкопи :


 • Проектиране на жилищни сгради – еднофамилни и многофамилни
 • Проектиране на обществени и офис сгради
 • Проектиране на промишлени сгради и съоръжения
 • Проектиране на сглобяеми стоманобетонни конструкции, предварително напрегнати и от обикновен стоманобетон
 • Проектиране на рекламни съоръжения
 • Проектиране на подпорни съоръжения
 • Укрепване на дълбоки изкопи, шлицови стени, пилоти
 • Технически контрол на част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти
 • Консултантски услуки в проектирането и строителството
 • Конструктивни становища
 • Упражняване на авторски надзор по време на строителсвото
 • Количествени сметки и остойностяване на инвестиционния проект
 • Цялостно проектиране по всички необходими специалности за вземане на разрешение за строеж

  Имайки предвид богатия практически опит който сме натрупали през годините, както и добрата ни екипна работа сме в състояние бързо,адекватно и коректно да бъдем полезни на вас и на вашите партньори.
В процеса на работа залагаме основно на качеството на работа и коректното отношение с нашите възложители. Проектните разработки предаваме изработени в съответствие с действащото законодателство в РБългария,
свързано със строителния инвестиционен процес.

Share this Page