ПРОЕКТИРАНЕ НА СТОМАНЕНИ И ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ

РАЗШИРЕНИЕ НА СКЛАДОВА БАЗА “ВАЛЕРУС” УПИ ХХI-462, кв. 13, м.”НПЗ “ИСКЪР-ЮГ”, гр. София, стоманена рамкова конструкция

Предприятие за преработка на мляко в  УПИ VII-00137 за мандра, в кв. 64, м. Курията,  землище на село Здравец, община Аврен. Стоманена рамкова конструкция, офис част – монолитен стоманобетон

СПОРТНО – АТРАКЦИОНЕН КОМПЛЕКС ж.к. Младост, гр. Варна, СКУОШ ЗАЛА, стоманена рамкова конструкция

Японски павилион, класна стая на открито с.Чавдар, дървена конструкция от лепена иглолистна дървесина

Сграда със смесено предназначение – автосалони, автосервиз, офиси, складове, бистро, кафетерия и помещения за сграден трафопост и РУ в УПИ III, кв.88, м.“Горубляне“, р-н Младост, гр.София – ПРОМЯНА по чл.154 от ЗУТ. Стоманена ферма с отвор 30м.

Производствена сграда в УПИ VІII, кв. 8 по плана на СПЗ, гр. Монтана. Стоманена рамкова конструкция, с кранов път за мостови кран с товароподемност 5.0 тона.

Share this Page